Priser

Tex

Besöksavgift inkl felsökning och lättare reperation


800.- + moms

1000.-  inklusive moms

RUT/ROT avdrag hanteras


Vid mer omfattande reparationer utövbesöksavgift eller återbesök är timpriset


800.- +moms

1000.- inklusive moms


avgifter för utryckning eller jour kan tillkomma


Värmepumpsinstallationer vilka inte innefattas av så kallad standard installation offereras på begäran alternativt debiteras löpande.

Vid hembesök för service eller reparation tar vi ut en avgift