Värmepumpsinstallationer

Vi erbjuder värmepumpslösningar för olika behov


En värmepumpsinstallation är inte den andra lik.

Det är mycket att tänka på:

var sitter inne-delen bäst?

får den plats?

var kan man gå med rör och kabel?

finns del el-matning?

skall vi hänga utedelen på väggen eller ställa den på marken?

kondensvatten - var hamnar det?

Oftast är det bästa att man rådfrågar oss inför värmepumpsinstallationen och helst ger oss en möjlighet att komma och titta för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen


*Service värmepump*

Har du dålig effekt på din anläggning?


Service på Luft / Luft värmepump

från

1.200.-

Vi ger dig kostnadsförslag